Før og nu – fire kunstnere.


Ewa Werber

Jane Nielsen-Hansen

Kirsten Teglbjærg

Lisbet Groth-Jensen

Alle fire billedkunstnere, der oprindeligt har mødt hinanden på Kunstakademiet i 70erne, har mange værker og udstillinger bag sig og gør sig mange kunstneriske overvejelser.

Ved året første udstilling på Annaborg, ser de både tilbage og frem, på deres kunst. 


Kunstnerne har et ønske om, at skabe en udstilling der viser hvordan de arbejder med billedkunst gennem det kunstneriske udtryk i form og farve, gennem parafraser, abstraktioner og objekter, og dermed sammen og hver især giver de, deres bud på kunst i samtiden.


De har i alle værker lagt vægten på det sansede, det erfarede og det sete. 


Ewa Werber, er optaget af sit oprindeligt udgangspunkt, det konstruktive maleri, der primært beskæftiger sig med de formelle aspekter: form, farve og struktur.

Det meget stramme maleri, blev på et tidspunkt også for stramt. Løsningen - eller rettere forløsningen- på det problem blev en række objekter. Jeg lavede bestående af, forskellige plastikeffekter (legetøj og husgeråd) , der sammensættes i abstrakte kompositioner.


Jane Nielsen-Hansen, arbejder med temperamaleri på lærred og papir, akvarel og tegninger.

I temperabilleder arbejder Jane Nielsen Hansen, oftest med form og farve i store runde former, som placeres på billedfladen ud fra små skitser

Hendes akvareller tager udgangspunkt i skitser fra Europas museer

Tegninger er inspireret af landskaber.


Temperateknikken går tilbage til 1400-tallet og i tidlig renæssance. Pigmentet blandes med æg og olie som malemiddel. Resultatet på lærred bliver en tør fløjlsagtig overflade, hvorimod papiret suger farven til sig og efterlader forskellige udtryk alt efter blandingen af emulsion og lag af farve.


Kirsten Teglbjærg, skriver bl.a. om sine værker, at Jeg tror det handler om fordybelse, få lov til at være så tilpas meget i fred så jeg kan få øje på noget. Det tager tid.

Kierkegaard siger ” vi lever forlæns men forstår baglæns ” I processen med maleriet prøver jeg at forstå hvad der sker med maleriet, samtidig med at jeg er i processen.


Lisbeth Groth-Jensen, arbejder udover med grafisk tryk også med raderinger hvor blyantens streger lettere lader sig overføre til kobberpladen. Et uendeligt fintmaskede net af streger som til sidst samler motivet som malerpenslens vibrerende og søgende strøg over et malerlærred. Belært af den spejlvendte virkelighed er raderinger et knopskyd på grafikkens store træ.


Torsdag 12. januar - søndag 12. februar


fernisering:

Lørdag den 14. januar kl. 14-16.

Alle er velkommenudstillingsperiode:


Ewa Werber

Jane

Nielsen-Hansen

Kirsten 

Teglbjærg 

Lisbeth

Groth-Jensen

STEDERNES FARVER